A dolgozói elkötelezettséget is növeli az együttműködő vezetési stílus – Melyek az előnyei és a hátrányai?

Szerző: Nagy Andrea 2023.02.28.

Egy vezetőnek többféle dolgozó irányításában és különböző, kihívást jelentő szituációban kell helyt állnia. Ehhez pedig elengedhetetlen a stabil önismeret, illetve az empátia, amely a munkavállalók megértésében és támogatásában is a segítségére van. E kettő szükséges ahhoz is, hogy rátaláljon arra a vezetői stílusra, amely a leginkább illik a személyiségéhez és a csapatához is.

Egy vezetőnek többféle dolgozó irányításában és különböző, kihívást jelentő szituációban kell helyt állnia. Ehhez pedig elengedhetetlen a stabil önismeret, illetve az empátia, amely a munkavállalók megértésében és támogatásában is a segítségére van. E kettő szükséges ahhoz is, hogy rátaláljon arra a vezetői stílusra, amely a leginkább illik a személyiségéhez és a csapatához is.

A leghatékonyabb vezető azonban a konkrét szituációt is figyelembe veszi az alkalmazandó módszer kiválasztásakor. A helyzetfüggő vezetéshez négy fő vezetési stílus tartozik, ebből az egyik az együttműködő vezetési stílus, amit olykor bevonó, participatív, demokratikus vagy támogató vezetési stílusnak is neveznek.

Együttműködő vezetési stíLus

A helyzetfüggő vezetés elméletét megalkotó Paul Hersey és Kenneth Blanchard szerint a jó vezető ismérve, hogy alkalmazkodni tud a munkavállalók tudásbeli és motivációs szintjéhez. Tisztában van vele például, hogy amennyiben a dolgozó motivációs szintje és szaktudása is alacsony, irányító szerepbe kell bújnia. Ehhez hozzátartozik, hogy elmagyarázza a feladatot, és nyomon is követi az elvégzését. Ha viszont se a tudásszinttel, se a lelkesedéssel nincs probléma, a delegáló vezetés lehet a legkézenfekvőbb választás, ami nagy önállóságot biztosít a dolgozónak. Mi a helyzet az együttműködő vezetéssel?

Az együttműködő vezetési stílus

Az együttműködő vezetési stílus alapja, hogy a vezető aktívan figyel és együttműködik a munkavállalókkal. Partnerként kezeli, a döntési folyamatokba is bevonja őket, felismeri az erősségeiket és a gyengeségeiket. A helyzetfüggő vezetés elmélete szerint ez a vezetési stílus akkor különösen hasznos, ha a dolgozó tudása magas, elegendő tapasztalattal rendelkezik, tehát képes lenne rá, de mégsem elég motivált, hogy a rábízott feladatot elvárható minőségben teljesítse. A legjobban olyan szervezeteknél alkalmazható, ahol a nyomás nem kifejezetten nagy, és általában a határidők sem szorítanak. A vezető bátorít és visszajelzéseket ad, de nem instruálja szorosan a munkafolyamatokat. Természetesen az együttműködő vezetésnek különböző fokozatai vannak aszerint, hogy a dolgozók milyen mértékig szólhatnak bele a döntésekbe.

Előnyök

Az együttműködő vezetés fokozza a dolgozók elkötelezettségét és teljesítményét, mivel részt vehetnek a döntéshozatalban, motiváltabbak lesznek és érdekeltté válnak a kitűzött célok elérésében. Ez pozitívabb munkahelyi környezetet teremthet, javulhat a munkahelyi morál, összekovácsolódik a csapat. Minél több közös gondolkodás előzi meg a döntéshozást, annál kreatívabb ötletek, javaslatok születhetnek. A munkavállalók önbizalma nő, önállóbbá válnak, hiszen részesei voltak az ötletelésnek, tudni fogják, hogy mit és hogyan kell tenniük.

Hátrányok

Az együttműködő vezetés időigényes. Különösen egy nagyobb csapat esetén jelenthet kihívást, hogy minden ötlet, problémafelvetés meghallgatásra és megfontolásra kerüljön. A döntés nem mindig lehet teljesen demokratikus, egyes dolgozók úgy érezhetik, hogy alkalmazkodniuk kell a többiekhez. Feltételezhető, hogy nem minden munkavállaló rendelkezik ugyanolyan kompetenciákkal, így aztán akadhatnak olyan helyzetek, amikor egyeseknek inkább irányításra lenne szükségük.

Együttműködő vezetési stílus

Az egyes vezetési stílusok között a valóságban természetesen nem húzhatók éles választóvonalak, már csak azért sem, mert a munkavállalók teljesítménye, hozzáállása is hullámzó lehet. Az AGORA Intézet Helyzetfüggő vezetés tréningje segít a vezetőknek, hogy felismerjék az embereik tudásának és motiváltságának arányát, illetve megtanulják az ezekhez kapcsolódó vezetői stílusokat, módszereket is. A képzéssel kapcsolatban itt tájékozódhat.

Személyre szabott megoldásaink a témában

Vezetés a gyakorlatban - Helyzetfüggő vezetés tréning

megnézem

Vezetői visszajelzés

megnézem

Együttműködést fejlesztő workshop

megnézem

Lean alapképzés vezetőknek

megnézem

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, ha érdeklik az aktuális pályázatok, induló nyílt képzések, HR témájú tartalmak, podcastok, valamint a legfrissebb tréningpiaci trendek. Az AGORA Intézet havonta egyszer küld a témákban hírlevelet.