Konkrét példa

A dolgozói elégedettség vizsgálata az AGORA Method© használatával

Gondolja át, hány szervezet – legyen az multinacionális vállalat, kkv, vagy akár startup – rendel fejlesztést vagy indít belső erőforrásból fejlesztési projektet intuíció vagy nem kellően megalapozott számok alapján.

„Növelni kell az értékesítési számokat, kapjanak a sales-ek mielőbb képzést.”
„Régen volt vezetői tréning, itt lenne már az ideje egy új fejlesztésnek.”
„Tavaly is kimaradt a csapatépítő, idén muszáj összehozni a csapat miatt valamit.”

Azt gondoljuk, hogy ez a HR és sokszor a szervezetfejlesztők általános problémája. Tapasztalataink szerint bármely tudatos beavatkozás – szervezetfejlesztés, képzések, stratégiai tanácsadás – a piramis egyes részeit kell, hogy célozza, hatással kell lennie rá. Ha valamely fejlesztés nem a megfelelő szinteket érinti, az csak elpazarolt erőforrást és a szervezeti leterheltség növekedését jelenti a kívánt cél elérése nélkül.

Az itt látható piramis egy kiválóan működő szervezet logikusan egymásra épülő alkotórészeit tartalmazza.

7.Feladatok
6.Stratégiát támogató célok
5.Stratégiai intézkedések, részstratégiák
4.Vállalati stratégia
3.Szervezeti kultúra, szervezeti életciklus
2.Vízió, misszió
1. Szervezeti értékek

Jelen példánkban a dolgozói elkötelezettséget vesszük alapul, de bármely más elérendő célra alkalmazható ez a strukturált megközelítés. Az alábbi felvetések betekintést nyújtanak a beavatkozás módszereibe és eszköztárába, és biztosak vagyunk abban, hogy bármely felelős vezető, ha végiggondolja az általunk itt érintett kérdéseket, közelebb kerül a megoldáshoz.

Induljon hát az utazás a szervezeti piramisban, melyhez mintegy szervezeti GPS-ként legyen segítségükre az AGORA Method© rendszere.

1. Szervezeti értékek

A szervezet értékeit legtöbb esetben már a honlapon megtaláljuk. Vizsgálódásunk célja, hogy megnézzük, ezek az értékek valóban implementáltak-e a mindennapokban?

 • Felsővezetői szinttől egészen dolgozói szintig ismerik a szervezet értékeit?
 • Az egyes döntéseknél, amelyek a szervezet belső életét befolyásolják vagy külső környezetre vonatkoznak, megjelennek az értékek?
 • Teljesítményértékelésnél, előléptetetésnél, konfliktusnál hivatkozási alap lehet az érték?
 • Megfelelően vannak menedzselve, vagy csak kifelé kommunikált marketing a szervezetünk értékei?
 • Dolgozói elégedettségnél mérjük?

Egy munkavállaló elkötelezettségét nagyban tudja befolyásolni a szervezeti értékek milyensége és valódisága. Ezekkel való azonosulás estén nő a lojalitás.

7.Feladatok
6.Stratégiát támogató célok
5.Stratégiai intézkedések, részstratégiák
4.Vállalati stratégia
3.Szervezeti kultúra, szervezeti életciklus
2.Vízió, misszió
1.Szervezeti értékek

2. Misszió/vízió

 • Minden ember ismeri, hogy miért jöttünk létre és hogy hová tartunk?
 • Egy jól megfogalmazott és hiteles jövőkép elviszi a hátán a dolgózói elégedettséget?
 • Mekkora hatása van az X-Y-Z generációra, azok lojalitására?
 • A szervezetnél dolgozók tudnak-e büszkélkedni környezetüknek a szervezetük víziójával? (Például: olyan cégnél szeretnék dolgozni, ami piros autót lő fel az űrbe.)
7.Feladatok
6.Stratégiát támogató célok
5.Stratégiai intézkedések, részstratégiák
4.Vállalati stratégia
3.Szervezeti kultúra, szervezeti életciklus
2.Vízió, misszió
1.Szervezeti értékek

3. Szervezeti kultúra, szervezeti életciklus

A szervezeti kultúra összetevőit érdemes évente egyszer vizsgálni, mérni. Ezen összetevők a teljesség igénye nélkül olyan területeket vizsgálnak, mint kommunikáció, döntéshozatal, arculat, felelősségi jogkörök.

 • Mit gondol, ha egytől tízig terjedő skálán megkérdeznénk az összes dolgozót, hányast adnának?
 • Lenne közöttük olyan, aminek az átlaga 7 fölött lenne?
 • És olyan, aminek az átlaga 3 alatt?
 • Mikor mérték ezt utoljára?
 • Milyen intézkedéseket tettek, milyen projecteket indítottak ezen átlagok növelése érdekében?
 • A kiemelkedően jó eredményeiket hol kommunikálják?
 • Milyen szervezeti életciklusban vagyunk éppen?
 • A tünetek, amiket vezetőként, dolgozóként érzékelek az életciklusnak megfelelő?
 • A szervezeti kultúra mennyiben befolyásolja az emberek szervezet iránti elkötelezettségüket?
7.Feladatok
6.Stratégiát támogató célok
5.Stratégiai intézkedések, részstratégiák
4.Vállalati stratégia
3.Szervezeti kultúra, szervezeti életciklus
2.Vízió, misszió
1.Szervezeti értékek

4. Vállalati stratégia

 • Ha a szervezet felelős vezetőit megkérjük arra, hogy írják le a stratégiát 3-5 évre, mennyire hasonlítanának egymásra?
 • Milyen mérhető indikátorokat rendelnek hozzá?
 • Ha ők nem egységesen gondolkoznak a stratégiáról, hogyan tudják ezt lefelé képviselni, mennyire határozza ez meg az egyes kulcsfontosságú döntéseiket?
 • Dolgozói elégedettség szempontjából mit érdemes kommunikálni a munkavállalóknak, milyen gyakran és milyen részletességgel a szervezet stratégiájáról?
7.Feladatok
6.Stratégiát támogató célok
5.Stratégiai intézkedések, részstratégiák
4.Vállalati stratégia
3.Szervezeti kultúra, szervezeti életciklus
2.Vízió, misszió
1.Szervezeti értékek

5. Stratégiai intézkedések/részstratégiák

 • Ismerve a szervezet 3-5 éves stratégiáját, az mennyire van lebontva szervezeti egységenkénti részstratégiára?
 • Mennyiségi és minőségi összefüggés van a szervezeti stratégia és szervezeti egységek részstratégiái között?
 • Ezt szervezeten belül ki harmonizálja, ki méri?
 • Az hogy a szervezeti egységem eléri a céljait, mennyit tesz hozzá a nagy egészhez, ez munkavállalói elkötelezettségben hogyan mérhető?
7.Feladatok
6.Stratégiát támogató célok
5.Stratégiai intézkedések, részstratégiák
4.Vállalati stratégia
3.Szervezeti kultúra, szervezeti életciklus
2.Vízió, misszió
1.Szervezeti értékek

6. Stratégiát támogató célok

 • Minden egyes munkakörre meg vannak határozva azok az indikátorok, amik a szervezet céljainak elérését szolgálják?
 • Mennyire tudja egy átlagos napon a munkavállaló – akár vezető, akár beosztott szinten -, hogy az adott napon jól végezte a munkáját, és boldogan/elégedetten/büszkén mehet haza?
 • Milyen formában kap visszajelzést a munkavállaló a napi szintű működéséről?
 • Az Ön szervezetében szervezeti hierarchiától függetlenül mennyire nyíltak a mérőszámok? Mennyire magukat „bocsájtják el” a rosszul teljesítők, és mennyire „magukat léptetik elő” a jól teljesítők?
 • A munkakör sikerességének látható indikátorai milyen hatással vannak a dolgozói elégedettségre?
7.Feladatok
6.Stratégiát támogató célok
5.Stratégiai intézkedések, részstratégiák
4.Vállalati stratégia
3.Szervezeti kultúra, szervezeti életciklus
2.Vízió, misszió
1.Szervezeti értékek

7. Feladatok

 • A napi szintű feladatok összhangban vannak a munkaköri leírással?
 • A feladatok ellátásához szükséges attitűd, kompetencia és tudás rendelkezésre áll az egyes munkaköröknél?
 • A feladatok ellátásához szükséges infrastuktúra adott?
 • A vezetők viselkedése pozitív irányba mozdítja el a munkavállalók sikerességét és munkamorálját?
 • A képzések/tréningek valós segítséget nyújtanak a munkavállalók professzionálisabb munkavégzéséhez?

Amennyiben a fent leírt játékos példa során sokszor rázta a fejét vagy válaszolt magában nem-mel, akkor keressen minket bátran, Önnek szüksége van a már sok multinacionális szervezetnél bevállt AGORA Method© -ra!

7.Feladatok
6.Stratégiát támogató célok
5.Stratégiai intézkedések, részstratégiák
4.Vállalati stratégia
3.Szervezeti kultúra, szervezeti életciklus
2.Vízió, misszió
1.Szervezeti értékek